---Volební program KDU-ČSL Třebíč 2018-2022---

Třebíč – město pro rodinu, město, kde chceme žít a vychovávat své děti

Hospodářská a sociální politika

 • Ano novému jadernému zdroji v lokalitě Dukovany
  • budeme podporovat sdružení Energetické Třebíčsko a dlouhodobý provoz Jaderné elektrárny Dukovany včetně výstavby nového jaderného zdroje v Dukovanech
  • budeme podporovat podnikání v regionu – nízký nájem nebytových prostor, nové průmyslové a smíšené lokality
  • budeme pokračovat ve spolupráci s Úřadem práce v zajišťování aktivní politiky zaměstnanosti při správě městského majetku – údržba komunikací, městské zeleně, úklid, údržba budov apod.
 • Budeme pokračovat v aktivní spolupráci s Okresní hospodářskou komorou
 • Budeme smysluplně hospodařit s finančními prostředky, udržíme zdravou zadluženost města
 • Pro rozhodování v radě a zastupitelstvu budeme využívat výstupů kompetentně obsazených komisí a výborů
 • Podpora charity
  • zasadíme se o trvalou a dostatečnou podporu činností třebíčských charitativních organizací, starajících se o naše občany
 • Budeme pokračovat v budování bezbariérového města
 • Odpadové hospodářství
  • zasadíme se o udržení přijatelné ceny za svoz odpadů pro domácnosti
  • budeme hledat optimální variantu ke končícímu skládkování TKO
 • Budeme aktualizovat „Strategický plán rozvoje města“
 • Dokončíme a schválíme nový územní plán města
 • Podporujeme projekt Chytrá Třebíč (smart city)
 • Budeme pokračovat v modernizaci veřejného osvětlení
 • Více se zaměříme na opravy a údržbu městského majetku

Podpora rodin

 • Připravíme další parcely pro výstavbu nových rodinných i bytových domů
 • Zasadíme se o budování startovacích bytů s podporovaným nájemným pro mladé manžele
 • Podpoříme neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží včetně finanční pomoci při obnově skautské základny u Kostelíčka
 • Zřídíme volně přístupná, osvětlená sportoviště pro všechny věkové kategorie

Dopravní obslužnost města

 • Napojení na dálnici
 • budeme usilovat o rekonstrukci zbývajících úseků silnice II/360 Třebíč – Velké Meziříčí
 • Podporujeme vybudování navrženého obchvatu města
 • Prosazujeme budování kruhových objezdů ve městě, zkrášlíme jejich středy
 • Prosadíme semafory na křižovatku Hrotovická – Spojovací a 9. května – U Obůrky
 • Zasadíme se o zpracování Plánu udržitelné městské mobility
 • Budeme dál budovat cyklostezky a cyklotrasy
 • Bezpečnost občanů a veřejný pořádek

  • Prosazujeme nulovou toleranci hazardu (výherních automatů apod.) na území města
  • Zasadíme se o důslednou kontrolu dodržování vyhlášky o omezení konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích
  • Rozvoj cestovního ruchu, údržba památek

   • Budeme dbát o řádnou údržbu městských památek včetně sakrálních
   • Zasadíme se o rozšíření podpory pro vlastníky památkových objektů při jejich obnově nejen na území památkové zóny
   • Budeme pokračovat v propagaci města, zejména památek UNESCO

   Otevřená radnice

   • Budeme i nadále komunikovat s občany s využitím moderních prostředků – webové stránky, sociální sítě, mobilní rozhlas
   • Budeme dál využívat ankety, besedy a veřejné diskuse, popř. průzkumy veřejného mínění

   ---Volební program KDU-ČSL Třebíč 2014-2018---

   Třebíč – město pro rodinu, město, kde chceme žít a vychovávat své děti

   Hospodářská a sociální politika

   • Aktivní podpora tvorby pracovních míst – pracovat se vyplácí
    • zasadíme se o širší spolupráci s Úřadem práce v zajišťování aktivní zaměstnanosti při správě městského majetku – údržba komunikací, městské zeleně, úklid, údržba budov apod.

     Průběžně plněno

    • budeme podporovat sdružení Energetické Třebíčsko a další provoz Jaderné elektrárny Dukovany

     Průběžně plněno

    • budeme podporovat podnikatele z regionu

     Průběžně plněno - nízký nájem nebytových prostor, budování inženýrských sítí, nové průmyslové a smíšené lokality

   • Budeme smysluplně hospodařit s finančními prostředky, vynasnažíme se snížit zadlužení města a nebudeme financovat zbytné investice generující další náklady

    Průběžně plněno

   • Chceme pro chod městského úřadu využít výstupů z kompetentně obsazených výborů a komisí města

    Částečně plněno

   • Podpora charity
    • zasadíme se o trvalou podporu činností třebíčských charitativních organizací, starajících se o naše občany

     Průběžně plněno

   • Budeme pokračovat v budování bezbariérového města

    Průběžně plněno

   • Budeme aktivně spolupracovat s Okresní hospodářskou komorou

    Průběžně plněno

   • Odpadové hospodářství
    • zasadíme se o udržení přijatelné ceny za svoz odpadů pro domácnosti

     Plněno

    • podporujeme vybudování spalovny v Kraji Vysočina

     Nesplněno, překonáno, nebude se realizovat

   • Budeme aktualizovat „Strategický plán rozvoje města“

    Splněno (12/2014, 4/2015)

   • Více se zaměříme na opravy městského majetku, jako jsou např. chodníky, komunikace, budovy apod.

    Průběžně plněno

   • Připravíme revitalizaci Karlova náměstí, zámeckého parku a hospodářských budov zámku

    Průběžně plněno

   • Chceme vyřešit osud nevyužitých budov ve městě – např. kino Morávia

    Splněno

   • Podporujeme přemístění psího útulku mimo areál zámku a baziliky

    Splněno

   Dopravní obslužnost

   • Napojení na dálnici
    • budeme usilovat o narovnání posledních úseků silnice Třebíč – Velké Meziříčí

     Průběžně plněno

   • Podporujeme vybudování jižního obchvatu města

    Průběžně plněno

   • Prosazujeme budování kruhových objezdů ve městě

    Průběžně plněno

   • Posoudíme výhodnost současné smlouvy na provozování MAD

    Splněno

   • Prověříme obslužnost málo frekventovaných a odlehlých míst města pomocí minibusů MAD (např. doplnění zastávky MAD ke starému hřbitovu)

    Splněno, zastávka u starého hřbitova - nesplněno

   Bezpečnost občanů a veřejný pořádek

   • Prosazujeme nulovou toleranci hazardu (výherních automatů apod.) na území města

    Plníme, nemáme zatím sílu prosadit

   • Zasadíme se o důslednou kontrolu dodržování vyhlášky o omezení konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích

    Průběžně plněno

   • Zrušíme silvestrovský ohňostroj a omezíme používání pyrotechniky během celého roku (novoroční večerní ohňostroj pro děti zachováme)

    Splněno

   Rozvoj cestovního ruchu, údržba památek

   • Budeme dbát o řádnou údržbu městských památek včetně sakrálních

    Plněno

   • Zasadíme se o rozšíření podpory pro vlastníky památkových objektů při jejich obnově nejen na území památkové zóny

    Nesplněno

   • Budeme pokračovat v propagaci města, zejména památek UNESCO

    Průběžně plněno

   Podpora rodin

   • Zasadíme se o budování startovacích bytů s podporovaným nájemným pro mladé manžele

    Zatím nerealizováno

   • Podpoříme projekt rodinných pasů v Kraji Vysočina

    Částečně splněno

    • zasadíme se o zavedení slev:
     • do plaveckého areálu Laguna, Polanka
     • na zimní stadion (veřejné bruslení)
     • na vstup do galerie, muzea
     • na kulturní představení (divadlo, kino).
   • Podpoříme neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží včetně finanční pomoci při obnově skautské základny u Kostelíčka

    Průběžně plněno