Volební program KDU-ČSL Třebíč 2014-2018

Třebíč – město pro rodinu, město, kde chceme žít a vychovávat své děti

Hospodářská a sociální politika

 • Aktivní podpora tvorby pracovních míst – pracovat se vyplácí
  • zasadíme se o širší spolupráci s Úřadem práce v zajišťování aktivní zaměstnanosti při správě městského majetku – údržba komunikací, městské zeleně, úklid, údržba budov apod.
  • budeme podporovat sdružení Energetické Třebíčsko a další provoz Jaderné elektrárny Dukovany
  • budeme podporovat podnikatele z regionu
 • Budeme smysluplně hospodařit s finančními prostředky, vynasnažíme se snížit zadlužení města a nebudeme financovat zbytné investice generující další náklady
 • Chceme pro chod městského úřadu využít výstupů z kompetentně obsazených výborů a komisí města
 • Podpora charity
  • zasadíme se o trvalou podporu činností třebíčských charitativních organizací, starajících se o naše občany
 • Budeme pokračovat v budování bezbariérového města
 • Budeme aktivně spolupracovat s Okresní hospodářskou komorou
 • Odpadové hospodářství
  • zasadíme se o udržení přijatelné ceny za svoz odpadů pro domácnosti
  • podporujeme vybudování spalovny v Kraji Vysočina
 • Budeme aktualizovat „Strategický plán rozvoje města“
 • Více se zaměříme na opravy městského majetku, jako jsou např. chodníky, komunikace, budovy apod.
 • Připravíme revitalizaci Karlova náměstí, zámeckého parku a hospodářských budov zámku
 • Chceme vyřešit osud nevyužitých budov ve městě – např. kino Morávia
 • Podporujeme přemístění psího útulku mimo areál zámku a baziliky

Dopravní obslužnost

 • Napojení na dálnici
  • budeme usilovat o narovnání posledních úseků silnice Třebíč – Velké Meziříčí
 • Podporujeme vybudování jižního obchvatu města
 • Prosazujeme budování kruhových objezdů ve městě
 • Posoudíme výhodnost současné smlouvy na provozování MAD
 • Prověříme obslužnost málo frekventovaných a odlehlých míst města pomocí minibusů MAD (např. doplnění zastávky MAD ke starému hřbitovu)

Bezpečnost občanů a veřejný pořádek

 • Prosazujeme nulovou toleranci hazardu (výherních automatů apod.) na území města
 • Zasadíme se o důslednou kontrolu dodržování vyhlášky o omezení konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích
 • Zrušíme silvestrovský ohňostroj a omezíme používání pyrotechniky během celého roku (novoroční večerní ohňostroj pro děti zachováme)

Rozvoj cestovního ruchu, údržba památek

 • Budeme dbát o řádnou údržbu městských památek včetně sakrálních
 • Zasadíme se o rozšíření podpory pro vlastníky památkových objektů při jejich obnově nejen na území památkové zóny
 • Budeme pokračovat v propagaci města, zejména památek UNESCO

Podpora rodin

 • Zasadíme se o budování startovacích bytů s podporovaným nájemným pro mladé manžele
 • Podpoříme projekt rodinných pasů v Kraji Vysočina
  • zasadíme se o zavedení slev:
   • do plaveckého areálu Laguna, Polanka
   • na zimní stadion (veřejné bruslení)
   • na vstup do galerie, muzea
   • na kulturní představení (divadlo, kino).
 • Podpoříme neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží včetně finanční pomoci při obnově skautské základny u Kostelíčka