Vítáme Vás na stránkách MěO KDU-ČSL Třebíč

Aktuálně

Velikonoční přání 2018

Pozvánka Fraberger

Vánoční přání

Koncert chval

Přednáška sexuální zneužívání

Den matek 2017

Velikonoce2017

Jan Bula

VČS 16.2.2017 v Třebíči

VČS

Dne 16.2.2017 se uskutečnila za vysoké účasti členů výroční členská schůze MěO KDU-ČSL Třebíč. Tentokrát šlo o volební schůzi kde se volilo vedení MěO, volili se také delegáti do vyšších stranických orgánů. Třebíčská MěO má staronového předsedu a místopředsedkyni. Na jednání dorazili vzácní hosté, br. poslanec MUDr. Vít Kaňkovský s asistentem Josefem Herbrychem, krajský předseda br. Ing.

Předseda MěO: br. Bc. Miroslav Krupica, MSc

Místopředseda MěO: sestra Mgr. Marie Dudíková

Člen/členové výboru MěO: br. JUDr. Ing. Jiří Karas, br. Ing. Pavel Janata, br. Antonín Svoboda, br. Jaroslav Jurka, br. Oldřich Šumpela, br. Ing. Jiří Bublan, br. Rostislav Černý, sestra Bc. Naďa Karasová, sestra Marie Nováková, sestra Olga Bendová, sestra Mgr. Miloslava Šebelová, sestra Ing. Ludmila Štěpničková (12 členů).

VČS MěO KDU-ČSL Třebíč

Dne 16.2.2017 proběhne výroční členská schůze MěO KDU-ČSL Třebíč, tradičně v okresní kanceláři na Karlově náměstí.

Vánoční přání

V sobotu 5.11.2016 proběhla v okresní kanceláři KDU-ČSL Třebíč přednáška na téma GENDEROVĚ NESMÝŠLÍM, BUDOU MĚ KAMENOVAT? Přednášku uvedl modlitbou otec Vojtěch Loub. Dále pokračovala přednášející z asociace Nových žen pro Evropu (NWFE) z Bruselu, prezentovala problematiku genderu v reálné podobě jak se zavádí v zemích EU. Ve světle této nové ideologie, která upřednostňuje rovnost pohlaví a zavádí desítky sexuálních orientací je třeba razantněji chránit tradiční rodinu, kde je místo pro jednoho otce, jednu matku a děti v souladu s křesťanskými kořeny naší společnosti.

GENDER

29.9.2016 Tajemství krve

MěO KDU – ČSL v Třebíči uspořádala ve čtvrtek 29. září 2016 další z cyklu přednášek, určených pro širokou veřejnost. Tentokrát se jednalo o téma vzbuzující zvědavost: Tajemství krve představila kandidátka do krajských voleb a místopředsedkyně okresní organizace Mgr. Marie Dudíková z Odběrového střediska Třebíč. Zájemci se mohli zamyslet nad krví a jejími záhadami, dověděli se spoustu zajímavých informací o historii transfuzního lékařství, o tom, jaké problémy provázely první převody krve a co bylo příčinou mnoha transfuzních nezdarů. Ve druhé části přednášky byly prezentovány zákonitosti krevních skupin a kritéria dárcovství krve i krevní plazmy. Posluchači se rovněž seznámili s průběhem jednotlivých typů odběrů, s vyšetřením dárců krve i následnou výrobou transfuzních přípravků. Bohatá diskuze, která se po přednášce rozproudila, dosvědčila, že téma posluchače opravdu zaujalo.

Přednáška Tajemství krve

Přednáška Tajemství krve

Kandidáti do krajských voleb

Kandidáti do krajských voleb 2016 z okresu Třebíč na tomto odkazu -www.kdutrebicsko.cz

Beseda a autogramiáda Michala Stehlíka 21.6.2016

V úterý 21.6.2016 proběhla v okresní kanceláři KDU-ČSL Třebíč, beseda nad knihou historika, spisovatele, docenta Michala Stehlíka Babické vraždy 1951. Vysoká návštěva posluchačů a diskutujících vytvořila živou diskusi nad brutálními činy padesátých let. Po besedě proběhla autogramiáda.

Michal_Stehlík Michal_Stehlík

Babické Vraždy 1951

Zájezd za Chudobkou do Orlických hor

Padesátka poutníků z Třebíčska se v sobotu 11. června 2016 vypravila na autobusový poutní zájezd pořádaný Městskou organizací KDU-ČSL v Třebíči. Cílem zájezdu bylo setkání přátel „Chudobky z Orlických hor“ – stigmatizované trpitelky Aničky Tomanové (1907 – 1957). Tématem letošního setkání, které každoročně pořádá Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové, byla Anička a rodina. Anička své utrpení a nemoci obětovala za kněze, národ, mládež i rodiny. Sama hojně využívala dobrodiní rodiny, z níž vzešla. Láskyplně se zapojovala do jejího chodu jako dcera, sestra a později i teta a může tak být vzorem i pro rodiny současné.

Těsně před desátou hodinou nás přivítal starobylý kostel Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Orlicí. Zde bylo setkání zahájeno mší sv., kterou celebroval P. Bogdan Sikora, OFM Conv., provinciál českých minoritů z Brna. Poté následovala působivá pobožnost u hrobu Aničky na místním hřbitově. Na následující program jsme se přesunuli do nedaleké sokolovny, kde pro nás organizátoři připravili nejen výborný oběd, ale také kávu s bohatým sladkým občerstvením. Odpoledne bylo věnováno katechezi o rodině, svědectví očitých svědků i těch, kteří byli na Aniččinu přímluvu vyslyšeni.

Naše další putování směřovalo až na hranici s Polskem, do Neratova. Zde se nás ujala pastorační asistentka paní Marie Adámková, která nás provedla historií i současností tohoto působivého poutního místa. Zdejší kostel Panny Marie Nanebevzaté má pohnutou historii. 10. května 1945 po zásahu střelou z pancéřové pěsti Rudé Armády vyhořel. Požár zničil střechu, roztavil hodinový stroj i zvon, avšak interiér byl uchráněn silnými cihlovými klenbami. Přes snahu místních o opravu se klenby propadly a na kostel byl v r. 1973 vydán demoliční výměr. K demolici však, díky nedostatku financí, naštěstí nedošlo. Nová historie kostela se začala psát až po r. 1989 - po zápisu do Státního seznamu památek v r. 1992 se započalo s jeho rekonstrukcí. Obnovu provádí neratovská farnost v čele s místním farářem Mons. Josefem Suchárem ve spolupráci se Sdružením Neratov. Doslova jako bájný Fénix z popela vstává monumentální stavba kostela s pohledem „do nebe“ (skleněnou střechou) a do Neratova se vrací život. Sdružení Neratov zde pomáhá potřebným – provozuje chráněné bydlení, speciální školu, hospodu, farmu, chatu s ubytováním, chráněné dílny i prodej výrobků z těchto dílen.

Ještě společné foto a už se s Neratovem loučíme… Počasí nám přálo, po celý den panovala skvělá nálada a domů jsme se vraceli plni hlubokých zážitků. Poděkování patří rovněž našemu řidiči panu Václavu Hrůzovi, který nás, navzdory četným objížďkám, bezpečně dopravil nejen na tato krásná místa, ale také nazpět. Věříme, že tento náš společný výlet nebyl posledním.

Marie Dudíková

Zájezd 11.6.2016 Klášterec+Neratov

Zájezd 11.6.2016 Klášterec+Neratov

Přednáška Vráblová

  • archiv